Gabinet Rehabilitacyjny

Wizyta w gabinecie trwa od 0,5-1 godziny. Pierwsza wizyta obejmuje wywiad dotyczący aktualnego problemu i wszystkich innych schorzeń pacjenta, całościowe badanie narządu ruchu i rozpoczęcie terapii.

Kolejne wizyty to kontynuacja terapii i jej modyfikacja w zależności od postępów.

Pacjent z reguły wymaga 3-5 wizyt co 1-2 tygodnie.

Koszt wizyty -200 zł

Kinesiology Taping – 30 zł